МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 

 N 385 від 14.08.2000

     м.Київ

 

 vd20000814 vn385

 

          Про затвердження Типового положення про центри

            практичної психології і соціальної роботи

 

     З метою приведення структури управління психологічною службою відповідно  до  Положення  про  психологічну службу системи освіти

Україну  (наказ  Міністерства освіти України від 03.05.99 р. N 127 ( z0922-99 ),  зареєстровано   у  Міністерстві   юстиції   України 30.12.99 р. за N 922/4215) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Типове   положення   про   центри   практичної психології і соціальної роботи (додається).

     2. Міністру освіти   вжити   організаційних   заходів   щодо створення  та функціонування обласних,  районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи або введення відповідних посад методистів,  які відповідають за психологічну службу, згідно з Типовим положенням (до 01.09.2000 р.).

     3. Департаменту  розвитку дошкільної,  загальної середньої та позашкільної   освіти  (Романенко В.П.)  спільно   з   Українським науково-методичним  центром  практичної  психології  і  соціальної роботи  (Цушко І.І.)  до  01.09.2000 р.  розробити  та  подати  на затвердження  перелік  документації  обласних,  районних (міських) центрів  практичної  психології  і  соціальної  роботи  та  зразки основної документації, що ведеться центрами або методистами.

     4. Контроль  за  виконанням   даного   наказу   покласти   на заступника міністра Огнев'юка В.О.

 

 Міністр                                               В.Г.Кремень

                                                  Затверджено

                                              наказом Міністерства

                                            освіти і науки України

                                                  14.08.2000 N 385